Quantcast

Workshop: Från rutinpärm till digitala processer

Workshop: Från rutinpärm till digitala processer

Hur skapar man ett ledningssystem som används av medarbetarna? Socialtjänsten i Norrtälje kommun har idag ett digitalt kvalitetsledningssystem omfattande verksamhetens alla processer på aktivitetsnivå. Varje dag använder ca. 70% av medarbetarna ledningssystemet. Det har blivit lätt att göra rätt och vi har fått förutsättningar för att kontinuerligt förbättra verksamhetens kvalitet. Vi berättar om våra erfarenheter på vägen dit med de viktigaste framgångsfaktorerna: förankring, arbetsmodell och processorganisation.

Klicka för att ladda ner presentationen