Quantcast

Strunta i certifikatet – Upphandla resultatet!

24 Jan 2017
11:00-12:00
E8

Strunta i certifikatet – Upphandla resultatet!

När Västerås stad nyligen upphandlade trygghetslarm i ordinärt boende gjorde man det med utpräglade funktionskrav och med ett tydligt funktionsavtal. Funktionskrav betyder i det här fallet att man beskrev vad som skulle åstadkommas men ingenting om hur – inte ett ord om certifikat, om fast eller mobil uppkoppling, om SCAIP eller IP67, om batteribackup eller signalstyrkor. Och funktionsavtalet innebär att leverantören tar ett helhetsansvar för att den avtalade funktionen levereras oavsett förhållanden och utan att kunna lägga över ansvaret på någon annan. Det levererade resultatet i form av tillgänglighet, svarstider, bemötande m.m. är sedan styrande för nivån på ersättningen. Vi får följa både den interna och den externa dialogen under hela upphandlingsprocessen och ta del av framgångsfaktorer och utmaningar. Allt fokus ligger på att säkerställa vad som ska levereras och lämna till leverantören att avgöra hur det ska åstadkommas.

Klicka för att ladda ner presentationen