Quantcast

GPS larm – en möjlighet att leva varje dag livet ut

GPS larm – en möjlighet att leva varje dag livet ut

Välfärdsteknologi tjänster tenderar att utgå från teknikens utformning, men vi måste utgå från människans behov. Sju kommuner samarbetar nu för att tillsammans utveckla GPS-larms tjänsterna så att de är anpassade efter användarnas behov och omsorgens förutsättningar. Projektgruppen kommer presentera sina delresultat, inkl nya modeller för ett strukturerat införande av tjänsterna i större skala. De har tagit sig an flera av de svåra problem som uppkommer kopplat till tjänsten och användandet av larm som fungerar utomhus och vill i dialog utveckla svar och ett system som kvalitetssäkrar användandet av tjänsterna.