Quantcast

Hagdahlska huset – Seniorcenter en central mötesplats med visningsmiljö och välfärdsteknik där seniorer möter seniorer för att utvecklas för framtiden

Hagdahlska huset – Seniorcenter en central mötesplats med visningsmiljö och välfärdsteknik där seniorer möter seniorer för att utvecklas för framtiden

Vi berättar om hur ca 85 seniorer som driver Hagdahlska huset – Seniorcenter kan ta tillvara varandras kunskaper och kompetenser i syfte att öka det sociala innehållet i vardagen. Vi delar med oss hur vi arbetar med handledning när det gäller mobil, surfplatta och dator och vilka som är de vanligaste frågorna? Varför är det en så lyckad kombination att samverka med ungdomar på seniorcentret som gör praktik mm?
Här finns också en visningsmiljö med olika typer av hjälpmedel och välfärdsteknik som är integrerad i verksamheten. Vi kommer att gemensamt med seminariedeltagarna diskutera seniorcentrens framtida roll och hur det kan bli en arena för att testa nya produkter/tjänster i samverkan med utbildning och forskningssektorn. Kan vi genom att visa aktuella och framtida välfärdstjänster minska oron för tekniken? Hur kan liknande seniorcenter samverka med andra aktörer och kommuner?

Klicka för att ladda ner presentationen