Quantcast

Hur kan samverkan förbättras så att välfärdstekniktjänster presenteras tidigt och kan stödja fortsatt aktivitet

Hur kan samverkan förbättras så att välfärdstekniktjänster presenteras tidigt och kan stödja fortsatt aktivitet

Flera välfärdstekniktjänster som utvecklats på senare år tillgängliggörs brukaren först i för sent skede, t ex i demenssjukdomen. Kommunerna ser behov av att de andra samhällsaktörerna mer aktivt tillgängliggör de tjänster som förordas så att personer börjar utnyttja dem i ett tidigt skede. Innan situationen har utvecklats så att den kommunala omsorgen måste ta ett mycket stort ansvar. Det skulle underlätta för den kommunala omsorgen men framförallt kunna förbättra livssituationen för många individer, samtidigt som det är samhällsekonomiskt lönsamt. Hur kan primärvården, minnesmottagningarna, kommunen och andra aktörer tillsammans tillgängliggöra tjänsterna mer aktivt?