Quantcast

Hur kan vi förändra behandlingsresultaten inom missbruksvården med hjälp av E-hälsa och systematisk uppföljning?

24 Jan 2017
11:00-12:00
M4

Hur kan vi förändra behandlingsresultaten inom missbruksvården med hjälp av E-hälsa och systematisk uppföljning?

Uppföljning av befintliga insatser inom missbruksvården med tekniskt stöd. Hur påverkar genomlysning av behandlingsresultaten synen på våra verksamheter?