Quantcast

Hur når välfärdsteknik personer under 65 år i Sverige?

Hur når välfärdsteknik personer under 65 år i Sverige?

Finns det en inbyggd konflikt mellan LSS och självständighet? Vem vill vara självständig med teknikstöd om man får färre assistanstimmar?

  • Det upplevs ibland som om att det finns en farhåga för att ökad självständighet med stöd av hjälpmedel skulle kunna riskera att minska tilldelade assistanstimmar. Vågar man som funktionshindrad prova tekniska hjälpmedel som möjliggör självständighet?
  • Osäkerheten kanske medför att man inte vågar vara självständig även om man kanske skulle kunna?
  • Vilka ”morötter” belönar ökad självständighet? Mindre assistanstimmar upplevs kanske snarare som ett straff?
  • Hur funkar det i andra länder? Exempelvis Holland där det finns ekonomiska upplägg och där brukaren själv blir involverad i sin egen budget i viss utsträckning, beroende på sin förmåga att kunna välja mellan hjälpmedel och assistans. Är det en lösning?

Välkommen på en spännande diskussion och debatt om välfärdens villkor där assistans kan motverka självständighet!

 Klicka för att ladda ner presentationen