Quantcast

Informationssäkerhet och integritetsfrågor – allt mer angeläget i en uppkopplad värld

24 Jan 2017
16:30-17:15
M6

Informationssäkerhet och integritetsfrågor – allt mer angeläget i en uppkopplad värld

Cybersäkerhet är idag högst upp på dagordningen hos regeringar runt om i världen. Brottslighet och terrorism använder också de öppna och fria kanalerna på internet där vi som offentliga aktörer ska leverera smarta, trygga digitala tjänster till privatpersoner och företag. För att behålla medborgarnas förtroende och dra nytta av digitaliseringens möjligheter behöver informationssäkerheten och integriteten hanteras på bästa tänkbara sätt.

Klicka för att ladda ner presentationen