Quantcast

Workshop: Kan en ersättningsmodell bidra till mer innovativa utförare? Vem ska egentligen driva och möjliggöra innovation?

24 Jan 2017
15:15-16:15
M5

Workshop: Kan en ersättningsmodell bidra till mer innovativa utförare? Vem ska egentligen driva och möjliggöra innovation?

Västerås stad antog 2014 VINNOVAS utmaning om att skapa ett förslag till innovationsfrämjande ersättningsmodell inom vård och omsorg. Projektet som fick heta INNOVERSUM har nyligen slutförts och resultatet kommer att presenteras i samband med workshopen på MVTe 2017.

Under seminariet får åhörarna följa med längs den inte alltid raka vägen från projektstart till en formulerad modell. En väg som började nära teknikfrågorna, kring hur ersättningsmodellen skulle kunna främja införandet av välfärdsteknologi, men som längs resan snarare kom att handla om att stimulera grundläggande logiker för innovation.

Samtidigt uppstod många frågor kring införande av välfärdsteknologi som förblev obesvarade. Särskilt påtaglig var frågan som kan formuleras som: -Hur kan utförare och beställare tillsammans skapa goda förutsättningar för att våga pröva och anamma den välfärdsteknologi som har potential att göra vården och omsorgen bättre?

Under workshopens diskussionsdel står därför just den frågan i centrum. Den belyses gemensamt utifrån aspekter som roller, ansvar och incitament. Åhörarna får dela med sig av egna erfarenheter och frågor. Deltagare med olika perspektiv så som utförare, beställare, leverantörer, intresseorganisationer, sakkunniga m.fl. välkomnas.