Quantcast

Kan vi åstadkomma bättre stöd för anhöriga digitalt?

24 Jan 2017
16:30-17:00
M3

Kan vi åstadkomma bättre stöd för anhöriga digitalt?

Anhörigstöd via iPad och videokommunikationsprogrammet Polycom, där de anhöriga har fått låna iPad av kommunen under piloten. Samarbete mellan Kommun och Landsting.

kan vi åstakomma bättre anhörigstöd