Quantcast

Workshop: Var med i en workshop och prova LIKA för socialtjänsten

24 Jan 2017
13:00-14:30
M3

Workshop: Var med i en workshop och prova LIKA för socialtjänsten

Ta gärna med din dator och prova verktyget direkt.

Utvärdering och utveckling av digitalisering i socialtjänsten
LIKA, it-tempen för socialtjänsten, är ett verktyg för utvärdering och utveckling av socialtjänstens verksamheters digitalisering. Verktyget är framför allt till för dig som verksamhetschef som stöd i arbetet att värdera och prioritera de olika insatser som kanske behövs. Det är ett självskattningsverktyg som bygger på din värdering och bedömning av läget i verksamheten – en skattning som mynnar ut i ett förslag till en handlingsplan.

Enkelt och konkret för att komma framåt med digitalisering i socialtjänstens verksamheter – det är tanken bakom LIKA, IT-tempen för socialtjänsten! Vill du läsa mer om LIKA hittar du det här

På workshopen ges möjlighet att prova verktyget med stöd på plats. Se vilka funktioner som finns och hur du får stöd i att värdera digitaliseringen inom socialtjänsten och tips på hur du kan komma vidare.