Quantcast

Livskvalitet för individen

Livskvalitet för individen

Livskvalitet för individen borde en av de viktigaste drivkrafterna varför vi tillhanda håller de tjänster vi gör, men vad är livskvalitet och hur kan vi tänka när vi sätter upp och utvecklar vår tjänster. Lyssna på ett antal individer och vad de tycker är viktigt samt hur de ser på framtiden. Vi diskuterar med ett antal företag och kommuner kring hur de arbetar med detta. Kom och bli överraskad om hur stor skillnad det kan bli.