Quantcast

Testbäddar – erfarenheter och tips från två kommuner

Testbäddar – erfarenheter och tips från två kommuner

Hälsoteknikcentrum Halland berättar om uppbyggnaden av den Halländska testbädden som involverar alla Hallands sex kommuner samt region och Högskola, utmaningar, erfarenheter och exempel på projekt kommer  beskrivas.

Västerås stads testbädd MISTEL samt Helsingborgs stads testbädd delar med sig av erfarenheter och utmaningar med att bedriva en kommunal testbädd. Varför gör vi detta? Vad är målet och syftet – och hur når vi dit? Hur vill vi jobba framöver? Vilka utmaningar står vi inför? Frågorna är många, men talarna kommer försöka svara på just dina frågor och funderingar kring kommunala testbäddar.