Quantcast

Öppna tjänsteplattformar för omsorgen – hur kommer vi dit?

Öppna tjänsteplattformar för omsorgen – hur kommer vi dit?

För att säkerställa konkurrens och innovation på tjänstesidan och överhuvudtaget göra det enklare för kommunerna är det viktigt med öppna plattformar för digitala omsorgstjänster. En kommun (Skellefteå), en plattformsleverantör (Telia HealthCare), en tjänsteleverantör (Cenvigo) och ett forskningsinstitut (RISE ICT) med helt olika perspektiv konkretiserar detta genom presentationer och paneldebatt. Bland annat diskuteras begreppet ”öppenhet” samt hur vi tar oss dit.

Klicka för att ladda ner presentationen

Klicka för att ladda ner presentationen

Klicka för att ladda ner presentationen

Klicka för att ladda ner presentationen