Quantcast

Relationen mellan robotar och äldre

25 Jan 2017
13:15-14:15
E4

Relationen mellan robotar och äldre

Somliga hävdar att robotar kommer att ersätta människor då det gäller ett antal omsorgsyrken och på så sätt ersätta mänsklig kontakt och isolera äldre människor, medan andra hävdar att robotar kan förbättra livskvaliteten för äldre och arbetsmiljön för omsorgspersonal genom att stödja och utföra farliga, monotona och tråkiga arbetsuppgifter så som exempelvis tunga lyft, städning och toalettbesök. Analysen om effekterna om den framtida robotiseringen återspeglar teknikdeterminism, i vilken man uppfattar att tekniska framsteg styr samhällsutvecklingen och att det är omöjligt att påverka den tekniska utvecklingen. Om man istället analyserar robotar och teknikutveckling utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv så blir verkligheten mer komplex. Robotar är inga naturliga fenomen utan de är konstruerade av människor utifrån deras erfarenheter, kunskap, perspektiv och värderingar.