Quantcast

RemoAge – Införandet av eHälsa i Norrbotten , en samverkan mellan vårdaktörer

RemoAge – Införandet av eHälsa i Norrbotten , en samverkan mellan vårdaktörer

Det blir allt svårare för vårdaktörer att rekrytera personal samtidigt som antalet äldre med vård- och omsorgsbehov ökar. Deras förväntningar på delaktighet i sin egen vård ökar och de förväntar sig i allt större omfattning att servicen är tillgänglig och likvärdig oavsett var man bor.

Norrbottens Region och Norrbottens Kommuner deltar i ett treårigt EU-projekt där målet är att  införa nya arbetssätt genom att nyttja modern teknik i syfte att stödja sjuka äldre personer som bor i glesbygd och möjliggöra kvarboende samt att brukare/patienter och anhöriga känner sig tryggare och mer delaktiga i sin vård och omsorg.

Klicka för att ladda ner presentationen

Klicka för att ladda ner presentationen