Quantcast

Så bidrar våra samordnare till att stödja och utveckla personalens kunskap kring Välfärdsteknik!

Så bidrar våra samordnare till att stödja och utveckla personalens kunskap kring Välfärdsteknik!

Klamas kommer att berätta om det pågående projektet ”Välfärdsteknik med inriktning mot IKT”. Syftet med utvecklingsprojektet är att via särskilt utsedda samordnare stödja och utveckla personalens kunskap och handhavande kring välfärdsteknik för personer med funktionsnedsättningar för att därigenom främja dessas delaktighet och självständighet. Fokusområde för utvecklingsprojektet är digitalt stöd, exempelvis appar och spel, med fokus på; kommunikation, orientering, struktur och underhållning. Viktiga aspekter är också motivation, lärande och återhämtning. De verksamheter och personalgrupper som utvecklingsprojektet kommer att jobba med är den personal som stödjer brukare (som är max 30 år) med funktionsnedsättningar som har; daglig verksamhet, boende eller korttidsvistelse beviljat enligt LSS.

– Det gäller att inspirera och stödja personalen i teknikanvändandet för att främja delaktighet och självständighet hos barn och unga med funktionsnedsättning – vi gör det via samordnare inom välfärdsteknik med inriktning mot IKT.

Klicka för att ladda ner presentationen