Quantcast

Så här jobbar du med informationssäkerhet på bästa sätt i socialtjänsten

25 Jan 2017
09:10-10:40
M4

Så här jobbar du med informationssäkerhet på bästa sätt i socialtjänsten

Kommunernas social och omsorgsverksamhet står inför stora utmaningar, allt färre ska ge allt fler en god vård och omsorg. För att klara utmaningen behöver vi bli bättre på att tillvarata digitaliseringens möjligheter, men det måste ske med omdöme och med rätt perspektiv.

Den i Kalmar län kommunala samverkan i informationssäkerhetsfrågor ger verksamheten tillgång till stöd och resurser för en god och säker informationshantering. Stephen berättar om samverkan och hur han genom sina insatser ökar kunskapen om informationssäkerhet och hur verksamheten inför dessa i sina processer. Synen på informationssäkerhet går från krav och krångel till verktyg för utveckling och god patientsäkerhet.

Klicka för att ladda ner presentationen

Klicka för att ladda ner presentationen

Klicka för att ladda ner presentationen

Läs mer här