Quantcast

Så långt har kommunerna kommit i utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik

25 Jan 2017
11:15-12:00
E8

Så långt har kommunerna kommit i utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik

Socialstyrelsen följer varje år upp hur långt kommunerna har kommit it utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik. De områden som redovisas är

  • webbtjänster för socialtjänst
  • digitalisering av trygghetslarm
  • trygghetskameror, GPS-larm och annan välfärdsteknik inom äldreomsorgen och i verksamheter för personer med funktionsnedsättningar
  • personalens möjlighet att logga in i  verksamhetssystem med säkra lösningar
  • kommunernas användning av nationella patientöversikten
  • kommunernas användning av mobila lösningar inom hemtjänst och hemsjukvård
  • kommunernas användning av strukturerad dokumentation

I seminariet redovisas resultaten och slutsatserna från rapporten i maj 2016.

Klicka för att ladda ner presentationen