Quantcast

Så lyckades vi med ett regionalt nätverk kring välfärdsteknik och e-hälsa

Så lyckades vi med ett regionalt nätverk kring välfärdsteknik och e-hälsa

I Östergötland finns sedan några år tillbaka ett Nätverk för eHälsa vars uppdrag är att samordna utvecklingsinsatser inom eHälsa och välfärdsteknik i Östergötland.

Under 2016 har ett Nätverk för visningsmiljöer för välfärdsteknik och test- och innovationsmiljöer startats för att dra nytta av varandras erfarenheter, kompetens och hur de olika miljöerna kompletterar varandra i utbud och uppdrag.

Vi kommer att presentera bakgrunden, hur vi jobbar tillsammans i vardagen samt hur vår gemensamma verksamhetsplan ser ut under 2017. Du kommer att få möjlighet att föra dialog med våra miljöer om dess olika inriktningar, hur ett besök går till och vilka lärdomar vi drar i miljöerna och i vårat gemensamma arbete.

Miljöerna du kommer att få träffa är:

  • Möjligheternas bostad i Motala
  • Hagdahlska huset i Linköping
  • Smartotek i Norrköping
  • Testmiljö Norrköping
  • Test och innovation i Region Östergötland

Kom och ta del av våra erfarenheter och tankar kring samverkan för att nå bästa nyttan för våra
invånare och medarbetare.

Ansvarig: Anne Gustavsson, eHälsosamordnare i Östergötland

Klicka för att ladda ner presentationen