Quantcast

Samlade erfarenheter från kommuner som digitaliserat – De mest värdefulla tipsen som du kan ta med dig!

24 Jan 2017
15:15-16:15
E4

Samlade erfarenheter från kommuner som digitaliserat – De mest värdefulla tipsen som du kan ta med dig!

Fler och fler kommuner vill nu på allvar börja använda digitalisering som en integrerad del av sin vård och omsorgsverksamhet. Detta arbete kan förenklas och snabbas upp genom att ta del av lärdomar från andra som redan gjort en liknande resa. Under detta seminarium presenteras samlade resultat och tips från ett 30 tal fallstudier producerade av Hälsans nya verktyg. Vi studerar även förväntande och realiserade nyttoeffekter i dimensionerna individ, verksamhet och samhälle och hur dessa kan användas för att motivera investeringar i ny teknik.

Klicka för att ladda ner presentationen