Quantcast

Självständiga individer – är omsorgen redo?

Självständiga individer – är omsorgen redo?

Invigning av statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson som alla välkomna till 2017 års konferens.

Självständiga individer – är omsorgen redo?
Fares Ali, Håkan Böös, Jenny Ström och Torgil Persson har alla erfarenhet av ökad självständighet tack vare digitala välfärdslösningar. Tillsammans med Maria Gill och Mats Rundkvist samtalar de om vad teknikstödet betyder för dem, vilka förväntningar de har på kommunerna och omsorgen och om socialtjänstens roll i en framtid där tekniken innebär att fler klarar sig utan vård och omsorg.