Quantcast

Skapa digital delaktighet för personer med kognitiv funktionsnedsättning – hur gör man?

Skapa digital delaktighet för personer med kognitiv funktionsnedsättning – hur gör man?

Informationsteknik har blivit en självklar arena i dagens samhälle. För personer med kognitiv funktionsnedsättning är denna arena inte alls lika självklar. Rättviks kommun har i samverkan med Mora folkhögskola arbetat för att kunna skapa en ökad digital delaktighet för denna grupp.

På föreläsningen kommer det att finnas tre representanter från Rättviks kommun. Verksamhetschef Gunilla Klingh, specialpedagog Anette Ingels samt teknikcoach Sara Hansson. De har tillsammans med kommunens IT enhet drivit frågan om ökad digital delaktighet för personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Andrea, deltagare, Kerstin IT-pedagog och Anna-Karin stödperson på distansutbildningen ”Anpassad IT – vägen till digital delaktighet” visar och berättar hur datorn kan bli ett kraftfullt verktyg när det gäller att själv skicka mail och bifoga bilder, dokumentera med film, navigera med symboler samt försöka göra nätet till en trygg och säker plats.