Quantcast

Smartare möten – effektivare uppföljning: vad kan smart teknik gör för dig om du blir hemlös?

Smartare möten – effektivare uppföljning: vad kan smart teknik gör för dig om du blir hemlös?

Projektet var ett samarbete mellan Stockholms stad, Kungliga tekniska högskolan, KTH, Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, och Funka, det finansierades av Post- och telestyrelsen, PTS.

Bandhagshemmet var en av två verksamheter i projektet. Målgruppen för verksamheten är hemlösa personer som kan beskrivas som socialt utsatta. De boende har problem med psykisk ohälsa och/eller missbruk. En stor del av dessa personer har också olika kognitiva funktionsnedsättningar.

Projektet har visat att digitalisering kan fungera som en förändrande kraft för socialt utsatta individer och även för de verksamheter som finns till för att stödja dessa individer.
För flera av deltagarna inneburit livsavgörande förändringar; tekniken har gjort det lättare att komma upp på morgonen, få en strukturerad vardag och därmed möjlighet att kunna delta i samhället.

Verksamheten har också inlett ett arbete för att i ökad utsträckning arbeta digitalt. Digitala kalendrar har identifierats som en nyckel. Från att tidigare ha arbetat med pappersburna kalendrar går man nu stegvis över till att arbeta med digitala kalendrar.

Vi kommer att berätta om våra erfarenheter av projektet och om framtiden och det fortsatta utvecklingsarbetet inom Stockholms stads socialtjänst.

Projektet var en av finalisterna i Guldlänken 2016. Du kan läsa mer om det på deras webbplats, http://www.offentligarummet.se/guldlanken/finalister2016.2448.html

Klicka för att ladda ner presentationen