Quantcast

Surfplattan – ett verktyg för att hantera vardagslivet

24 Jan 2017
16:30-17:15
M4

Surfplattan – ett verktyg för att hantera vardagslivet

Hur kan surfplattan användas för att skapa förutsättningar för ökad delaktighet, självständighet och trygghet för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Vi berättar om hur Camilla använder surfplattan som ett stöd I vardagslivet.

Personer med intellektuella funktionsnedsättningar är, för att hantera sina svårigheter i vardagslivet, oftast hänvisade till personalstöd, särskilda boendeformer och sysselsättning enligt LSS, vilket inte alltid gynnar en optimal delaktighet och självständighetsutveckling. Inte sällan anses förmågan att klara ett eget boende nedsatt, på grund av omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov alla tider på dygnet. Att stödet till personer med nedsatt beslutsförmåga inte endast utgörs av personal är av vikt, då det är ett stöd som är sårbart och inte alltid gynnar personens möjlighet till delaktighet och självständighet.

Användandet av teknik i vardagen kan också skapa förutsättningar för ett mer självständigt liv, genom att kompensera eller komplettera det stöd som personal ger i form av muntliga påminnelser, tidsstöd eller genom att handgripligen visa, men också genom att ge stöd för att bedöma mängd, sortera eller bekräfta. För Camilla innebar bildberättelsen i Ritprata att hon efter några gånger tvättade sin tvätt helt utan personalstöd. Bilderna i ipaden gav henne möjlighet att göra momenten i rätt ordning, få bekräftelse på att hon gör rätt och samtidigt stärka sin tillit till sin egen förmåga. Camilla fick också möjlighet att testa en bildberättelse i Ipaden, för att göra pannkakssmet självständigt, med samma upplägg som i tvättsituationen dvs. tagna foton på momenten samt inspelade instruktioner. Vid första testen klarade Camilla att göra smeten helt självständigt. Ritprata skulle kunna ge Camilla den trygghet hon saknar för att testa nya aktiviteter på egen hand. Att vara beroende av personal för att göra aktiviteter utanför boendet begränsar Camilla i hennes fritidsliv.

En digital kalender underlättar för tanken att planera, strukturera och förstå tid, vilket skapar känsla av sammanhang och kontroll. För Camilla har möjligheten att använda digitala kalendrar inneburit att tryggheten ökad, genom att de fått bättre grepp om vad som skall hända under dagen och inte på samma sätt behöver vara oroliga att glömma viktiga saker och händelser. Camilla har dåliga erfarenheter av att göra sig förstådd vilket, påverkar hennes trygghet och gör att hon ibland känner sig osäker inför nya situationer. Med teknik har hon fler uttryckssätt än verbalt tal, vilket möjliggör ökad trygghet i nya situationer.

För Camilla skapade bildalbumen i Ipaden större möjlighet till delaktighet, då hon kunde uttrycka och önska sådant som hon tidigare hade svårt att komma på. Aktiviteter var tidigare begränsade till de bilder som var utskrivna av personal och Camilla hade svårt att föreställa sig andra aktiviteter. Camilla kan nu använda kameran i Ipaden för att fotografera sådant de vill göra, det ser andra göra ute eller googla fram aktiviteter på nätet.

Välfärdsteknologin har potential att öka delaktighet och självständighet och därmed minska användningen av personalstöd. Teknologin har även möjligheten att minska användningen av begränsningar och tvång, eftersom det kan ge förutsättningar för stödanvändare att göra sådant som annars skulle vara alltför riskabelt, givet deras funktionsnedsättningar. Detta skapar bättre förutsättningar att på mer jämlika villkor få ta del av samhällslivet, vilket kan ses som en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett gott medborgarskap för den enskilde.

 

Anette Kronlid och Johanna Jansson

Surfplattan – trollhättan