Quantcast

Teknikutveckling i samspel med trygga omsorgsrelationer

Teknikutveckling i samspel med trygga omsorgsrelationer

Beskrivande erfarenheter följt av en paneldebatt från olika perspektiv om individen behov, medarbetarnas kompetens och krav på verksamhet idag och i framtiden. Hur ska teknik vara utformad för att ge/skapa trygga omsorgsrelationer?