Quantcast

Tjänstedesign och digitalisering – framgångsfaktorer för implementering?

Tjänstedesign och digitalisering – framgångsfaktorer för implementering?

För att nya idéer och lösningar ska bli innovationer måste de komma i användning, de måste implementeras. Vi vet alla att denna process är komplex. Ofta lider även bra projektresultat ”projektdöden” och kommer inte in i ordinarie verksamhet. Men det finns goda exempel på motsatsen. Här presenteras två spännande erfarenheter av hur innovationsprojekt spridits och implementerats.

Klicka för att ladda ner presentationen

Klicka för att ladda ner presentationen