Quantcast

Välfärdsteknik som kognitivt stöd – arbetsterapeuten ser till individen

Välfärdsteknik som kognitivt stöd – arbetsterapeuten ser till individen

Vardagsteknik för personer med kognitiv nedsättning – hur kan arbetsterapeuten stödja?

Vardagsteknik som till exempel mobiltelefon, Internet och biljettautomater spelar en allt större och viktigare roll för utförandet av och delaktighet i aktiviteter, både i hemmet och samhället. Samtidigt har det visat sig att personer med kognitiva nedsättningar kan ha begränsad tillgång till teknik och större svårigheter att använda den jämfört med personer utan kognitiv nedsättning. I seminariet kommer resultat från olika forskningsprojekt belysa hur arbetsterapeuter kan bedöma och stödja användandet av vardagsteknik.

Välfärdsteknologi på äldreboenden skapar nya möjligheter till aktivitet, delaktighet och integritet

Ny teknik och äldreboende, hör det verkligen ihop? Ja det visar Västerås stads erfarenheter att arbetet med ny teknik i projekt och ordinär verksamhet. Med stöd av trygghetsskapande teknik, förändringar i boendemiljön och förnyad arbetsmetod har projektet visat att fysiska begränsningsåtgärder för personer med demenssjukdom avsevärt kan minskas. Projektet går nu vidare för att se om en tryggare nattsömn kan skapas med stöd av ny teknik.

Moderator: Ingrid Grange
Sessionen arrangeras av Sveriges Arbetsterapeuter – träffa dem i monter A:03

Klicka för att ladda ner presentationen