Quantcast

Välfärdsteknologi och mänskliga rättigheter

Välfärdsteknologi och mänskliga rättigheter

Teknikutvecklingen har gett nya möjligheter för många personer i samhället oavsett kön, ålder och funktionsförmåga. Allt oftare pratas om teknik som en väg för att uppfylla de mänskliga rättigheterna, exempelvis genom tekniska lösningar som kan främja både självständighet och delaktighet. I konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning anges bland annat att tillgång till och främjande av ny teknik är viktigt för att säkerställa och förverkliga rättigheterna. På vilket sätt kan detta då omsättas i praktiken och i olika verksamheter? Under seminariet kommer Myndigheten för delaktighet att diskutera välfärdsteknikens möjligheter och utmaningar utifrån ett rättighetsperspektiv.