Quantcast

Workshop: Vill du vara en del av ett nordiskt kommunalt nätverk inom välfärdsteknologi?

25 Jan 2017
09:10-10:40
M5

Workshop: Vill du vara en del av ett nordiskt kommunalt nätverk inom välfärdsteknologi?

De nordiska länderna står inför samma utmaningar vad gäller den åldrande befolkningen och därigenom ett ökat behov av vård och omsorg.
Västerås stads testbädd MISTEL är Sveriges representant i ett nordiskt projekt ”Nordic Business and Living Lab Alliance” med målet att skapa ett nätverk mellan nordiska kommuner som vill dela med sig av sina erfarenheter, verktyg, arbetsmetoder och behov av nya lösningar – och erbjuda samverkan och tester för företag som har innovativa lösningar som möter dessa behov.
Kom och delta i denna workshop om du är intresserad av att bidra till en nordisk samverkan!

Talare:
Karin Hedberg och Elisabeth Kjellin, båda arbetar som projektledare för MISTEL i Västerås stad, men representerar här även projektet ”Nordic Business and Living Lab Alliance”.