Quantcast

Åke Walldius

Docent i Människa-datorinteraktion vid KTH

Åke Walldius

Docent i Människa-datorinteraktion vid KTH

Biografi

Åke Walldius är docent i Människa-datorinteraktion vid KTH. Med bakgrund i medievetenskap och 15 år som konsult i informationsvisualisering intresserar han sig särskilt för hur berättar- och visualiseringstekniska lösningar samspelar i lyckade it- och mediaprojekt.

Fil.dr, Docent
Media technology and Interaction Design (MID)
School of Computer Science and Communication
Royal Institute of Technology, KTH
Lindstedtsvägen 3
SE-100 44 Stockholm
Sweden

Alla sessioner med Åke Walldius