Quantcast

Alexander Hallgren

Verksamhetsutvecklare IT, Härryda kommun

Alexander Hallgren

Verksamhetsutvecklare IT, Härryda kommun

Biografi

Alexander arbetar som e-samordnare och utvecklare av digitala tjänster verksamhetsövergripande på Härryda kommun. Han är utbildad hälsovetare med teknisk bakgrund inom TeliaSonera samt studerar digital informatik vid Högskolan Dalarna. Med fokus på e-tjänster driver han ett antal projekt för att främja den digitala utvecklingen på kommunen.

Alla sessioner med Alexander Hallgren