Quantcast

Anders Bond

Leg. Psykolog

Anders Bond

Leg. Psykolog

Biografi

Legitimerad psykolog. En av pionjärerna inom området tekniska hjälpmedel för personer med kognitiva nedsättningar. Engagerad i forsknings- och utvecklingsprojekt inriktade mot självbestämmande och kommunikation. Arbetar med tillgänglighet genom deltagande i standardiseringsarbete av Grafiska symboler i publika miljöer i SIS tekniska kommitté TK 493.

Alla sessioner med Anders Bond