Quantcast

Anette Eriksson

Projektledare, Göteborgs Stad

Anette Eriksson

Projektledare, Göteborgs Stad

Biografi

Anette Eriksson arbetar idag som projektledare för ett projekt i Göteborgs Stad – eGO – som är en utbildningsinsats med medel från Europeiska Socialfonden. Projektet syftar till att rusta medarbetarna inför användandet av ny teknik i arbetslivet. Anette är leg.fysioterapeut med många års erfarenhet som ledare och chef inom hälso- och sjukvård, rehabilitering och hjälpmedelsverksamhet.

Alla sessioner med Anette Eriksson