Quantcast

Anette Ingels

Specialpedagog, Rättviks kommun

Anette Ingels

Specialpedagog, Rättviks kommun

Biografi

Anette Ingels arbetar som specialpedagog i Centrala Elevhälsan I Rättviks kommun. Är ansvarig för Skoldatateksverksamheten i Barn och utbildningsförvaltningen. En verksamhet som ansvarar för IT och specialpedagogik inom alla skolformer. I Skoldatateket finns ett nära samarbete med IT-enheten i kommunen. Skoldatateket har genomfört olika IT- projekt och samverkar idag med Socialförvaltningen för att övergången till vuxenvärlden ska bli så bra som möjligt när det tillgängligheten till digitala verktyg.

Alla sessioner med Anette Ingels