Quantcast

Ann-Britt Nordqvist

Verksamhetspedagog, Mellereuds kommun

Ann-Britt Nordqvist

Verksamhetspedagog, Mellereuds kommun

Biografi

Ann-Britt Nordqvist, Verksamhetspedagog inom LSS i Melleruds kommun. En av samordnarna i projektet ”Välfärdsteknik med inriktning mot IKT”, ett samverkansprojekt mellan sex kommuner, Fyrbodals kommunalförbund och Högskolan Väst.

Alla sessioner med Ann-Britt Nordqvist