Quantcast

Anna-Maria Andersson

Systemutvecklare/projektledare Socialkontoret, Skellefteå kommun

Anna-Maria Andersson

Systemutvecklare/projektledare Socialkontoret, Skellefteå kommun

Biografi

Systemutvecklare/projektledare på Socialkontoret sedan 2010, Ekonomi-och kvalitetsutveckling-enheten Skellefteå kommun. Förvaltnings/utvecklingsansvar för IT-stöd i socialtjänsten. Konsultativt stöd till de olika avdelningarna i digitalisering av arbets-processerna. Har arbetet sista 3 åren med fokus på projektledning inom välfärdsteknik, t.ex.  trygghetskamera, trygghets-GPS.

Alla sessioner med Anna-Maria Andersson