Quantcast

Annika Asplind

Seniorkonsult, INDEA AB

Annika Asplind

Seniorkonsult, INDEA AB

Biografi

Annika är socionom med vidareutbildning inom ledarskap och organisation med bakgrund som socialsekreterare, chef och utvecklingsledare. Hon har arbetat i Huddinge kommun med upphandling inom socialtjänsten, samt på SKL med kvalitetssäkring och uppföljning av vård och omsorg. Annika är numer konsult och stödjer organisationer att utveckla verksamhet och strukturer. Hon har för Upphandlingsmyndigheten kartlagt och skrivit en rapport om utmaningarna inom upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik samt tagit fram en vägledning ”Upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik – en vägledning”, 2016.

Upphandling ses ofta som ett hinder – men rätt använt kan det utgöra ett verktyg för att driva utveckling. Jag drivs av en vilja att stödja upphandlande myndigheter att använda den kraften. Genom att utgå från brukarnas behov och använda leverantörers innovationskraft kommer vi att kunna möta framtidens demografiska utmaning. Ett sätt att göra det är att använda upphandling strategiskt.

Alla sessioner med Annika Asplind