Quantcast

Annika Streiler

Utredare, Myndigheten för delaktighet

Annika Streiler

Utredare, Myndigheten för delaktighet

Biografi

Annika är utredare på Myndigheten för delaktighet och arbetar främst med frågor om välfärdsteknologi. Annika är utbildad samhällsplanerare, har tidigare arbetat inom Regeringskansliet med äldre- och funktionshinderfrågor och på Länsstyrelsen i Stockholm med bostadsförsörjningsfrågor.

Alla sessioner med Annika Streiler