Quantcast

Bengt Andersson

Konsult inom digitalisering och välfärdsteknologi, Helseplan

Bengt Andersson

Konsult inom digitalisering och välfärdsteknologi, Helseplan

Biografi

Bengt Andersson är konsult på Helseplan och arbetar med benchmarking inom Nysam samt projektleder konsultuppdrag inom digitalisering och välfärdsteknologi. Bengt har arbetat på Nordens Välfärdscenter som projektledare inom området välfärdsteknologi och mellan 2007-2012 var han programchef för tre regeringsuppdragen; Teknik för äldre I och II samt Kartläggning av välfärdsteknologi inom äldreomsorgen. Bengt har rollen som moderator under MVTe.