Quantcast

Birgitta Lomander Johansson

Avdelningschef IT och verksamhetsstöd, Falkenbergs kommun

Birgitta Lomander Johansson

Avdelningschef IT och verksamhetsstöd, Falkenbergs kommun

Biografi

Birgitta Lomander Johansson har ca 30 års erfarenhet av att arbeta med hemtjänst där hon genom åren haft flera olika roller, exempelvis som vårdbiträde, enhetschef, verksamhetschef, konsult och projektledare. När hon 2009 påbörjade sin tjänst i Falkenbergs kommun fick hon uppdraget att med hjälp av planeringsverktyg effektivisera och kvalitetssäkra hemtjänsten på ett nytt sätt. Detta arbete har lett till att hemtjänsten i Falkenberg numera är helt mobila. Idag arbetar Birgitta som avdelningschef för IT och verksamhetsstöd inom socialförvaltningen där ett stort fokus ligger på e-hälsa och digitalisering.

Alla sessioner med Birgitta Lomander Johansson