Quantcast

Bittan Börjesson

IT samordnare Socialförvaltningen, Vara kommun

Bittan Börjesson

IT samordnare Socialförvaltningen, Vara kommun

Biografi

Har jobbat inom den offentliga organisationen i snart 30 år, bl.a. som resultatenhetschef inom både äldreomsorg och omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Sedan 2007 som IT-samordnare på Socialförvaltningen i Vara kommun. Ansvarar för systemförvaltning, utbildning och utveckling av förvaltningens verksamhets- och journalsystem (SoL och LSS ). Är en av två ansvariga för förvaltning, utbildning och utveckling av kommunens mål- och visionssystem samt tillhörande processkartläggningssystem. Arbetar med socialförvaltningens processer och rutiner enligt SOSFS 2009:11 (Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete). Genomfört flertal digitaliseringsprojekt inom förvaltningens verksamhetsområde med syfte att öka takten på införandet av att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter för att underlätta för våra invånare att stärka och utveckla deras egna resurser i det egna hemmet.

Alla sessioner med Bittan Börjesson