Quantcast

Bodil Evertsson

MAR, Östersunds kommun

Bodil Evertsson

MAR, Östersunds kommun

Biografi

Arbetar som MAR- medicinskt ansvarig för rehabilitering i Östersunds kommun. Ansvarar för att se till att kommunen erbjuder en hög patientsäkerhet och god vårdkvalitet vid rehabilitering. Varit projektledare för ett projekt med syfte att minska användning av skydds-och begränsningsåtgärder med hjälp av ny teknik. Deltar nu i ett samverkansprojekt med kommuner och företaget Posifon kring utveckling av verksamhetsstöd vid användning av GPS-baserade larm.

Alla sessioner med Bodil Evertsson