Quantcast

Carola Löfstrand

Arbetsmiljöstrateg, Vision

Carola Löfstrand

Arbetsmiljöstrateg, Vision

Biografi

Carola Löfstrand, arbetsmiljöstrateg på Vision som driver frågan om förbättrad digital arbetsmiljö genom användardriven utveckling inom välfärdens verksamheter. Visions rapporter om digital arbetsmiljö ‘ IT i välfärdens tjänst’ (2014),’ IT- i chefens tjänst?'(2015), samt samarbetet med Users Award om IT i Vården (2004, 2010) visar att digital arbetsmiljö påverkar kvalitet och användbarhet. Carola var ledamot i regeringens Användningsforum (2012-2015). Hon arbetar med metodutveckling av IT-skyddsronder inom arbetsmiljöarbetet så att anställdas påverkansmöjligheter vid utvecklings- och införandeprocesser av IT, bidrar till ökad användbarhet och en hälsosam digital arbetsmiljö.

Alla sessioner med Carola Löfstrand