Quantcast

Catharina Borgenstierna

VD, Camanio Care

Catharina Borgenstierna

VD, Camanio Care

Biografi

Catharina Borgenstierna är civilekonom och medicintekniker och arbetar som VD för Camanio Care sedan 2011. Hon har under drygt 20 år arbetat med affärsutveckling, produkt- och tjänsteutveckling samt internationell marknadsföring på företag som Siemens, Getinge och TietoEnator. Hon har även arbetat inom Karolinska universitetssjukhuset och KTH med att kommersialisera innovationer inom vård och hälsa.

Välfärdsteknik skapar nya möjligheter för individer, vård- och omsorgsorganisationer samt samhället att erbjuda vård med god kvalitet och kostnadseffektivitet. Inom sjukvården finns det mycket teknik och utrustning, men desto mindre inom omsorgen – där är behoven som störst av nya investeringar i både kompetens och teknik.

Alla sessioner med Catharina Borgenstierna