Quantcast

Cathrine Flodström Backlund

Verksamhetsutvecklare, Ludvika kommun

Cathrine Flodström Backlund

Verksamhetsutvecklare, Ludvika kommun

Biografi

Cathrine Flodström Backlund har arbetat sedan 1990 i Ludvika kommun och har en bred kompetens inom vård- och omsorg efter att ha arbetat som utredare och chef inom flera olika vård och omsorgsverksamheter. Cathrine började som chef inom LSS och har sedan dess ett stort engagemang för funktionshinderområdet.

Idag arbetar Cathrine som verksamhetsutvecklare i vård- och omsorgsförvaltningen i Ludvika, där bland annat engagemang och uppföljning av brukarundersökningar är en viktig och angelägen arbetsuppgift.

Alla sessioner med Cathrine Flodström Backlund