Quantcast

Charlotta Isaksson

Fil.dr i Teknik och social förändring, lektor och forskare, Högskolan Väst

Charlotta Isaksson

Fil.dr i Teknik och social förändring, lektor och forskare, Högskolan Väst

Biografi

Charlotta Isaksson, fil.dr i Teknik och social förändring, är lektor och forskare vid Högskolan Väst. Charlotta medverkar i projektet ”Välfärdsteknik med inriktning mot IKT”, ett samverkansprojekt mellan sex kommuner, Fyrbodals kommunalförbund och Högskolan Väst. Charlottas forskning behandlar människors samspel med teknik med fokus på ett hållbarhetsperspektiv. Hon disputerade 2009 vid Linköpings universitet och har sedan dess arbetat i olika projekt inom området samt verkat som universitetslärare i sociologi.

Alla sessioner med Charlotta Isaksson