Quantcast

Dick Lindberg

Utredare, Socialstyrelsen

Dick Lindberg

Utredare, Socialstyrelsen

Biografi

Dick Lindberg har en bakgrund i socialtjänsten och arbetar sedan 2001 på Socialstyrelsen i huvudsak med socialtjänstfrågor. Under senare år har han haft olika uppdrag som handlar om e-hälsa och välfärdsteknik. Har följt upp de statliga stimulansmedlen för att utveckla e-hälsa i kommunerna och följer årligen upp utvecklingen av e-hälsa, digitalisering av trygghetslarm och välfärdsteknik i kommunerna.

Alla sessioner med Dick Lindberg