Quantcast

Elisabet Björquist

Dr i medicinsk vetenskap handikappvetenskap ssk habilitering, lektor och forskare, Högskolan Väst

Elisabet Björquist

Dr i medicinsk vetenskap handikappvetenskap ssk habilitering, lektor och forskare, Högskolan Väst

Biografi

Elisabet Björquist, Dr i medicinsk vetenskap med inriktning handikappvetenskap ssk habilitering, är lektor i Barn- och ungdomsvetenskap och forskare vid Högskolan Väst. Elisabets forskningsområde berör barn och ungdomar med funktionsnedsättning och våren 2016 disputerade hon vid Lunds universitet med avhandlingen ”Mind the gap. Transition to adulthood – youths with disabilities and their caregivers´ perspectives”. Idag är hon verksam inom projektet ”Välfärdsteknik med inriktning mot IKT”, ett samverkansprojekt mellan sex kommuner, Fyrbodals kommunalförbund och Högskolan Väst. Elisabet har arbetat många år som universitetslärare vid Högskolan Väst och då främst undervisat på Socialpedagogiska programmet och programmet Socialpsykiatrisk vård.

Alla sessioner med Elisabet Björquist