Quantcast

Elisabeth Strandberg

Specialistsjukskötersna, Svensk sjuksköterskeförening

Elisabeth Strandberg

Specialistsjukskötersna, Svensk sjuksköterskeförening

Biografi

Specialistsjuksköterska inom cancervård, fil lic. och arbetar som sakkunnig inom e-hälsa och forskningsfrågor på Svensk sjuksköterskeförening.

Alla sessioner med Elisabeth Strandberg